wielkość pisma

Kontakt

 

Wysyłając informacje z formularza kontaktowego potwierdzam, że Heel Polska
z siedzibą w Warszawie może wykorzystać jednorazowo moje dane osobowe
do przesłania mi zamówionych informacji.
Dane te nie zostaną zapisane w bazie danych.

Imię i nazwisko*:

Adres e-mail*:

Temat*:

Tekst*:


Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa


Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000079648
NIP: 521-28-74-019
Wysokość kapitału zakładowego: 250 100,00 PLN


Recepcja:
Telefon: 022 545 07 00
Fax: 022 545 07 01
e-mail: biuro@heel.pl / office@heel.pl

Zgłoszenie działania niepożądanego:
tel. 022 545 07 15