wielkość pisma

Szkolenia dla profesjonalistów służby zdrowia

Lekarze-specjaliści oraz farmaceuci stają w obliczu dynamicznie powiększającej się bazy wiedzy. Dlatego stała edukacja medyczna jest dla nich kluczowa, aby być na bieżąco z postępami nauki i nowymi informacjami
o chorobach. Współpracujemy z ośrodkami uniwersyteckimi i badawczymi, które umożliwiają lekarzom
i farmaceutom edukację w zakresie homotoksykologii.

              

  • Solidne teoretyczne i praktyczne podstawy naturalnej terapii

  • Bardziej holistyczne podejście do ludzi i chorób

 

Kursy stacjonarne oraz internetowe

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie homotoksykologii dzielą się swą wiedzą
z profesjonalistami służby zdrowia na całym świecie. Niezależne od firmy Heel instytuty edukacyjne oferują, przygotowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, programy edukacyjne z zakresu medycyny bioregulacyjnej i homotoksykologii. Programy mają zarówno formę seminariów, jak również kursów
e-learningowych, webinarów umożliwiających zdobycie certyfikatu, potwierdzającego uzyskaną wiedzę. Rokrocznie ponad 10 000 lekarzy medycyny z całego świata uczestniczy w zewnętrznie organizowanych seminariach i kursach.

Rozszerzona tematyka kursów akademickich

Homeopatia liczy sobie około 200 lat i, w porównaniu do medycyny konwencjonalnej, stanowi stosunkowo młodą dyscyplinę. Homeopatia nie jest wykładana na wszystkich uniwersytetach, lecz wiele instytucji rozszerza swe kryteria, aby włączyć ją do swego programu.

Kilka uniwersytetów umożliwia zdobycie tytułu magistra lub odbycie studiów podyplomowych w ramach programu medycyny bioregulacyjnej. Standardowymi punktami tych programów są: podejście do pacjenta oraz praktyka lekarska.

Heel wspiera nowy podyplomowy kurs na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
z możliwością otwarcia profesury. Unikalność kursu polega na połączeniu elementów kulturowych i komunikacyjnych nauki konwencjonalnej z medycyną komplementarną oraz elementami etno-medycznymi.