wielkość pisma

Homotoksykologia - unikalny system terapii 


Homotoksykologia zakłada wieloośrodkową regulację organizmu, leczenie dostosowane do fazy rozwoju choroby oraz, finalnie, stymulację mechanizmów obronnych organizmu.

 

  • Wieloośrodkowa regulacja organizmu

  • Stymulacja mechanizmów obronnych organizmu

  • Leczenie dostosowane do fazy rozwoju choroby

Wieloośrodkowa regulacja

 


Organizm ludzki składają się z systemów, które wchodzą w interakcje ze sobą, aby utrzymać stan równowagi.
W stanie choroby wiele wzajemnie reagujących systemów zostaje zaburzonych.

Najlepszym sposobem przywrócenia stanu równowagi jest wykorzystanie takich leków, które oddziaływują
na wiele systemów organizmu w tym samym czasie. Rośliny oraz inne składniki biologiczne mają kompleksowy skład chemiczny, ze względu na obecność wielu substancji leczniczych w jednej roślinie.

Poprzez odpowiedni dobór różnych roślin oraz składników mineralnych w złożonych lekach homeopatycznych, można oddziaływać na wiele układów w jednym czasie. Dzięki temu następuje przywrócenie równowagi
w sposób fizjologiczny, tak, jak to się odbywa w naturze. Takie wieloośrodkowe podejście do terapii ma tę dodatkową zaletę, że czyni tę kurację holostyczną i stosunkowo bezpieczną.

 

 

Leczenie zależne od stopnia rozwoju choroby


Zgodnie z koncepcją homotoksykologii, choroba rozwija się etapami przez różne płyny ustrojowe i tkanki
– od krwi do tzw. macierzy międzykomórkowej (tkanka łączna włóknista luźna) , a następnie dosięga struktur komórkowych organizmu.
W medycynie bioregulacyjnej choroba jest rozpoznawana zgodnie z tzw. Tabelą Ewolucji Choroby.
Pozwala to lekarzom dostosować leczenie do stopnia zaawansowania choroby.

 

 

Stymulacja mechanizmów regulacyjnych organizmu


Poprzez użycie bardzo małych dawek substancji czynnych, system regulacji organizmu zostaje łagodnie pobudzony do odzyskania naturalnej równowagi. Dzięki temu leczenie jest bardzo bliskie naturalnemu sposobowi odzyskiwania sprawności przez organizm.
 

Homotoksykologia opiera się na 3 filarach:

  • Detoksyfikacja i drenaż
  • Immunomodulacja
  • Regulacja funkcjonowania narządów i tkanek.