Kontakt

Oficjalnym dytrybutorem produktów Heel w Polsce jest firma:


Magnapharm Poland Sp. z o.o.

00-189Warszawa

u. Inflancka 4

Telefon: + 48 22 570 27 00

e-mail: biuro@magnapharm.eu


Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000079648

NIP: 521-28-74-019

Wysokość kapitału zakładowego: 250 100,00 PLN


Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych : Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel:+48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Nasza witryna stosuje pliki „Cookies”. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do zbierania danych.

W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych narzędzi. Więcej informacji w sekcji ”Polityka Cookies".

Pokaż więcej

Pokaż mniej