Kontakt

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Wysyłając informacje z formularza kontaktowego potwierdzam, że Heel Polska z siedzibą w Warszawie może wykorzystać jednorazowo moje dane osobowe do przesłania mi zamówionych informacji.
Dane te nie zostaną zapisane w bazie danych.

Heel Polska Sp. z o.o.

w likwidacji

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa


Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000079648

NIP: 521-28-74-019

Wysokość kapitału zakładowego: 250 100,00 PLN


Recepcja:

Telefon: 022 545 07 00

Fax: 022 545 07 01

e-mail: biuro@heel.pl / office@heel.pl


Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych : Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel:+48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego Tel:+48 22 545 07 15, e-mail: biuro@heel.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Nasza witryna stosuje pliki „Cookies”. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do zbierania danych.

W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych narzędzi. Więcej informacji w sekcji ”Polityka Cookies".

Pokaż więcej

Pokaż mniej